Sıhhat çalışanlarının mali haklarının güzelleştirilmesini de içeren kanun teklifi Genel Konseyde

TBMM Genel Heyetinde görüşülen Sıhhatle İlgili Kimi Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 7’nci unsuru üzerinde AK Parti tarafından önerge verildi.

Kabul edilen önergeye nazaran döner sermaye geliri, İsimli Tıp Kurumunda ve ünitelerinde vazifeli memur ve kontratlı çalışana unvanı, misyonu, sınıfı, çalışma koşulları, hizmet nitelikleri, hizmete katkısı, performansı ve gibisi konular dikkate alınarak ödenebilecek.

Yapılacak ödemenin tavanı, ilgili çalışanın bir ayda alacağı aylık, yan ödeme ve her türlü tazminat toplamının, hizmetin niteliği prestijiyle misyonun zorluk ve risk derecesi yüksek olduğu belirlenen işçi ile otopsi vazifelileri için yüzde 215’e, başka işçi için ise yüzde 200’e çıkarılacak.

Sözleşmeli olarak istihdam edilen işçiye yapılacak ek ödemenin meblağı ise tıpkı ünitede birebir unvanlı takımda çalışan ve hizmet yılı tıpkı olan emsali işçi temel alınarak belirlenecek. Bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir halde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sonunu geçemeyecek.

Personele her ay yapılacak ek ödeme fiyatı, takım ve misyon unvanı yahut konum unvanı prestijiyle belirlenmiş olan ek ödeme net meblağından az olamayacak. Belirlenen ek ödeme fiyatı döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemeden mahsup edilmek üzere merkezi idare bütçesinden karşılanacak.

Yorum yapın